Surat ulem (undhangan)

Mugi katur panjenenganipun:
Bapak/Ibu ______________________
ing ________________________

Assalamu’alaykum Wr. Wb.

Nuwun kanthi lumintuning sih nugrahaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, saha hanetepi sesanggeman ____________________________________________________________, kanthi andhap asoring manah, kepareng nyuwun sih kerawuhan panjenengan

dinten, surya : ___,___________
wanci tabuh : _______
papan : ___________

Ingkang saperlu ____

Ing wusana, awit saking karawuhan panjenengan, kula hangaturaken agenging panuwun ingkang tanpa utami.

Wassalamu’alaykum Wr. Wb.

Jawa Tengah, 05 Mei 2005
Atur taklim kula,      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s